De op deze website getoonde informatie wordt door Nordic Walking Eindhoven met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Nordic Walking Eindhoven behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Hoewel Nordic Walking Eindhoven alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Nordic Walking Eindhoven worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar worden gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Nordic Walking Eindhoven, welke geen eigendom zijn van Nordic Walking Eindhven, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Nordic Walking Eindhoven.
Hoewel Nordic Walking Eindhoven uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.